VAD-leerlingenbevraging van 2000-’01 tot 2018-’19

VAD volgt al 20 jaar het alcohol-, tabak- en druggebruik en het gokken op van de leerlingen uit het secundair onderwijs in Vlaanderen. Ieder jaar beantwoorden tienduizenden leerlingen daarvoor anoniem de enquête van de leerlingenbevraging. Omdat er in schooljaar 2019-2020, door de coronamaatregelen, geen representatieve steekproef getrokken kon worden, zijn er deze keer geen nieuwe cijfers. VAD maakte van de nood een deugd. In plaats van in te zoomen op de cijfers van dat ene schooljaar, stelde het team een meer overkoepelend rapport op over de evoluties en trends van de beginjaren van de leerlingenbevraging tot nu. Het valt daarbij op dat het gebruik van alcohol in het algemeen gedaald is tussen 2000 en 2019, maar dat dronkenschappen en bingedrinken niet mee gedaald zijn. Ook de cijfers over tabaksgebruik vertonen in die periode een dalende trend, al blijft het gebruik in TSO en vooral BSO nog steeds hoog. Wat cannabis betreft zit het gebruik ook lager dan aan het begin van de eeuw, maar die daling is de laatste 5 jaar wel gestopt.

Lees meer

VAD is het Vlaams expertisecentrum voor alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen. VAD is ook de koepel van de Vlaamse organisaties die werken rond alcohol en andere drugs.
Twitter Facebook LinkedIn Pinterest Email