CAP-ITI

Logo de CAP ITIVoorstelling

Het Centrum voor Postpenitentiare Opvang en Informatie voor Verslaafde Gedetineerden (C.A.P.-I.T.I.) is gespecialiseerd in acties van preventie en begeleiding in het gevangeniswezen. De organisatie verzekert psychosociale, niet-medische begeleiding aan gedetineerden die geconfronteerd worden met verslaving, door zich te verplaatsen naar de gevangenis. Dit begeleidingswerk neemt ook plaats in de lokalen van de organisatie, voornamelijk met vroegere gedetineerden en heeft als doel hun economische en sociale reïntegratie te bewerkstelligen.

Voor hun vrijlating, worden gedetineerden geïnformeerd over de mogelijkheden van behandelingen en begeleidingsprogramma’s of reïntegratieprogramma’s buiten de gevangenissen. CAP-ITI stelt daarvoor een brochure samen dat het geheel aan programma’s herneemt voor verslaafden.

Gegevens

CAP-ITI vzw
Albertlaan 29
1190 Brussel
Tel. : 02/538 47 90
Fax. : 02/534 76 27
E-mail : info(@)capiti.be
Website : http://www.capiti.be

Top Ga naar de inhoud