L’Équipe

logo_equipeasbl Voorstelling

Babel is een consultatiedienst van de vzw L’Equipe, gebonden aan de therapeutische gemeenschap La Pièce.

Babel is een ambulante dienst die zich richt op volwassenen met psychische moeilijkheden, geassocieerd met een gebruik van psychotrope producten. Het richt zich ook op alle personen geconfroteerd met deze problemen, van ver of van dichtbij.

  • Het biedt een medische, psychologische en sociale begeleiding, rekening houdend met ieders benodigdheden. Het team biedt ondersteuing aan, geval per geval, en dient als herkenningspunt in de zoektocht en realisatie voor nieuwe oplossingen. Dit werk kan individueel of in groep gedaan worden.
  • Het doel is om de integratie in en/of het behoud van een persoon in zijn leefomgeving naar keuze. Het is een ambulant alternatief voor een residentiële aanpal. Het biedt consultaties aan met respect en erkenning voor burgerrechten.
  • Het volgt de situaties op en organiseert ontmoetingen met de professionals uit het netwerk alsook met de familie of andere betrokken personen. De begeleiding kan ook thuis, in een instituut of in de gevangenis plaatsvinden.
  • Babel werkt samen met de therapeutische gemeenschap La Pièce, zowel om hun opname voor te bereiden (ontmoetingen in de gevangenis, administratieve regularisaties, medische behandelingen, enz.) als om een eventuele opvolging te doen als ze buiten komen. Daarenboven worden sommige activiteiten samen georganiseerd (logement, ateliers, enz.).

Babel richt zich ook op professionals en toekomstige professionals. Het team organiseert sensibiliseringsvergaderingen en theoretische, klinische debatten voor professionals, alsook toezichten en specifieke vorminge. Babel verwelkomt ook stagiaires in het kader van hun vormingen.

Babel biedt consultaties aan op afspraak voor gebruikers en/of hun naasten en een permanentie (10u-17u behalve woensdagochtend en vrijdagnamiddag) waarbij een afspraak niet noodzakelijk is, maar wel gewenst. De patiënten krijgen er een aangepaste, pluridisciplinaire begeleiding (sociaal, psychologisch, medisch).

La Pièce is een therapeutische gemeenschap die wordt gesubsidieerd door de COCOM en afhankelijk is van de vzw L’Équipe, die voor een bepaalde duur volwassenen verwelkomt met psychische problemen gelinkt aan gebruik van illegale producten.

Vanaf dat een geïnteresseerd persoon vraag doet naar een verblijf, wordt een specifiek project uitgewerkt rond het gemeenschappelijk leven en de relaties met leden van het personeel.

De doel van een verblijf in La Pièce is om iedereen de kans te geven op een optimale sociale reïntegratie.

Babel  (L’Équipe vzw)
Rue de l’Hôtel des Monnaies, 67
1060 Brussel
Tel. : 02/543 03 43
Fax : 02/543 03 48
E-mail: babel(@)equipe.be
La Pièce (L’Équipe vzw)
Rue de l’Hôtel des Monnaies, 71
1060 Brussel
Tel. : 02/534 71 70
Fax : 02/543 03 49
E-mail: piece(@)equipe.be

Website : http://www.equipe.be/

Top