L’Orée

Voorstelling

L’Orée Dagcentrum verzekert hulp aan personen met een verslavingsproblemen. L’Orée ontwikkelt een gezamenlijk en gecoördineerd beleid van hulp, zorg, heropvoeding, heraanpassing, revalidatie en psycho-medische en sociale aanpak.

L’Orée Communicatie heeft als doel onderzoeken, studies en studiedagen te organiseren over verschillende aspecten van de problemen gelieerd aan gebruik en misbruik van drugs, alcohol en medicijnen.

Gegevens

L’Orée vzw
Avenue Maréchal Joffre  149
1180 Ukkel
Tel : 02 348 95 21
Fax : 02 343 02 39
E-mail:

Website : www.centreloree.be

Top