Psychedelic Society Belgium

Presentatie

Psychedelic Society Belgium vzw is een vereniging die streeft naar een wettelijk kader voor het gebruik van psychedelica-ondersteunde therapieën in België. In het licht van de groeiende crisis in de mentale gezondheidszorg bevordert PSBE een therapeutische aanpak die gericht is op het genezen van trauma’s, verslavingen en andere psychische stoornissen in plaats van het onderdrukken van de symptomen ervan. Het onderzoek naar de therapeutische effecten van psychedelische middelen, dat sinds het begin van de 21e eeuw weer op gang is gekomen, laat veelbelovende resultaten zien.

Om haar doel te bereiken stimuleert PSBE onderzoek, verleent ze logistieke steun aan onderzoeksinitiatieven op dit gebied in België, en bundelt ze de in België aanwezige expertise op het gebied van psychedelica. De organisatie draait volledig op vrijwillge medewerkers, waarvan ongeveer 50% afkomstig is uit de gezondheidszorg: psychiaters, psychologen, artsen, verpleegkundigen, paramedici, enz. Zij informeert regelmatig het publiek, de media en politieke vertegenwoordigers over de laatste ontwikkelingen op het gebied van onderzoek naar psychedelische therapieën.

Op de lange termijn wil zij uitgroeien tot een professionele organisatie voor opleiding, belangenbehartiging en toezicht op de beroepsethiek in de context van een toekomstig wettelijk kader.

Psychedelic Society Belgium werd eind 2020 opgericht en ontvangt momenteel geen overheidsfinanciering.

Contactgegevens

Website: www.psbe.org
Email: info(@)psbe.org

Top