Overlegcomités

FEDITO BXL ondersteunt het organiseren van thematische werkgroep. Deze werkgroep zijn intersectorieel, maar open en verbonden met andere sectoren (gevangenis, mentale gezondheid, kwetsbaarheid, …).

Werkgroep Preventie

Het Werkgroep Preventie verzamelt actoren uit het veld rond preventie, toegang tot informatie en het sensibiliseren van verbindingsactoren (scholen, opvoeders, professionals, …).

Lees verder

Werkgroep Gevangenisen

Het werkgroep Gevangenisen ondersteund door en georganiseerd vanuit FEDITO BXL, is samengesteld door Diensten Actief in de Drugssector (SAT), met actievelden als gezondheid, preventie, onderdak, risicobeperking, oriëntatie en informatie, …

Lees verder

Werkgroep Laagdrempelige zorg

Het Overlegcomité Laagdrempelige zorg heeft als doel, onder andere om een betere aanpak te verzekeren van kwetsbare groepen, alsook het verbeteren van de oriëntatie en de voortzetting van zorg, het ondersteunen van nieuwe aanpakken, beschikbaar voor iedereen (begeleiding, housing first, risicobeperkende gebruiksruimtes, …)

Lees verder

Werkgroep Risicobeperking

Het Werkgroep Risicobeperking brengt actoren van het terrein samen die pleiten voor een betere herkenning van risicobeperking. Het actuele wettelijke kader is onzeker en risicobeperking wordt niet voldoende herkend en gefinancierd. Een coherent politiek beleid dat rekening houdt met deze dimensie is noodzakelijk. Het overlegcomité heeft als doel om de toegang te faciliteren tot zorg, informatie en steriel materiaal. De kwestie van het wettelijk kader maakt deel uit van onze bezorgdheden en reflecties.

Lees verder

Werkgroep Zorg

Het Werkgroep Zorg verzamelt actoren gespecialiseerd in de aanpak van verslaafde patiënten.

Lees verder

 

Top Ga naar de inhoud