Opdrachten

Het doel van de vereniging is :

  1. het bekendmaken en doen erkennen van de behoefte aan en het bestaan van een gespecialiseerde drugs- en verslavingssector, en van specifieke diensten voor preventie, schadebeperking, zorg en psycho-medisch-sociale ondersteuning, sociale ondersteuning en sociaal-professionele integratie, ondersteuning van zorgverleners, onderzoek en studie, en elke andere dienst van algemeen belang die verband houdt met het gebruik en misbruik van drugs en/of met verslavingsgedrag.
    Dit verschijnsel is namelijk evolutief en complex, en vereist specifieke en gespecialiseerde antwoorden om tegemoet te komen aan de behoeften van de betrokken personen en van de samenleving.
  2. een bevoorrechte gesprekspartner van de overheid te zijn bij de ontwikkeling van een beleid inzake volksgezondheid, sociale zaken en wetenschappelijk onderzoek.
  3. een bevoorrechte gesprekspartner van de media te zijn.
  4. op basis van de ervaring van haar leden, een pleidooi te ontwikkelen voor een paradigmaverschuiving en een evolutie van het wettelijk kader voor het beheersen van het drugsfenomeen op alle betrokken gebieden (gezondheid, sociale zaken, economie, justitie, mensenrechten…), alsook te ijveren voor de decriminalisering van drugsgebruikers. Ze is daartoe gemachtigd door haar aangesloten instellingen.
  5. te zorgen voor coördinatie en overleg tussen de aangesloten instellingen en diensten, en meer in het algemeen met andere sectoren. De federatie bevordert ook de dialoog met onder meer gebruikers, professionals en het grote publiek.
  6. ervoor te zorgen dat de aangesloten instellingen beschikken over een duurzame erkennings- en subsidieregeling die hun goede werking in het belang van de begunstigden en de werknemers garandeert.

Deze regeling moet hen in staat stellen onmiddellijke zorg te verlenen aan elke persoon die daarom vraagt, ongeacht diens sociaal-economische situatie, en tegemoet te komen aan de veranderende behoeften van de bevolking op het gebied van voorlichting en preventie.

Top Ga naar de inhoud