Wetenschappelijk onderzoek

Logo BelspoFederaal Wetenschapsbeleid (BELSPO)

Het Federaal Wetenschapsbeleid of BELSPO is een overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de coördinatie voor het wetenschapsbeleid op federaal niveau. Het definieert de programma’s en het wetenschappelijk onderzoek en zet het in gang. Daarnaast beheert het de samenwerking van België met Europese en internationale onderzoeksorganisaties.

BELSPO heeft het eindrapport Onderzoeksprogramma ter ondersteuning van de federale beleidsnota drugs geschreven. Het coôrdineert ook de Belgische samenwerking met het Europese onderzoeksnetwerk ERANID.

Ga naar de website van BELSPO

Sciensano

Sciensano (ex Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid – WIV-ISP) is de wetenschappelijke referentie op vlak van volksgezondheid op federaal niveau.

Sciensano heeft als een van haar taken het centraliseren en coördineren van het Belgian Early Warning System on Drugs (BEWSD) op nationaal niveau en ze organiseert de verzameling van de epidemiologische gegevens van het Belgisch Register van Behandelingsaanvragen betreffende Drugs en Alcohol (BTDIR).

Ga naar de website van Sciensano

logo emcddaEuropean Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)

Het European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) is het Europese agentschap dat informatie over drugs en verslavingen centraliseert.

Haar doel is om betrouwbare en vergelijkbare informatie te leveren over drugs aan overheden, aan onderzoekers en aan specialisten, zodat zij gupdatete informatie hebben over het onderwerp en daar adequate oplossingen voor kunnen bieden.

Ze heeft het Europese Informatienetwerk voor Drugs en Verslavingen of REITOX opgericht. Het netwerk bestaat uit nationale knooppunten die informatie verzamelen uit heel de Europese Unie.

Ga naar de website van de EMCDDA

Top Ga naar de inhoud