3e Bijeenkomst voor risicobeperkende verbruikersruimtes

Risicobeperkende verbruikersruimtes zijn een van de effectieve middelen in de benadering van drugsgebruik door injectie, ze dragen bij aan de sociale cohesie en het veiliger maken van openbare ruimtes. Een evaluatie door het Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslavingen bevestigt dit. Het bevestigt eveneens de vaststelling, gemaakt door de actoren van het Platform Lokale Drugscoördinatie, dat de realiteit van ’straatdrugs in onze steden’ niet ontsnapt aan de nood om zulke instrumenten voor interventie te ontwikkelen. In Brussel is het moment gekomen om hun implementatie voor te stellen volgens een contextualisering van open scènes van gebruik, van de kosten-batenverhouding, van een analyse van de benodigdheden en van het verzet tegen het project. Er staat veel op het spel.

Deze studiedag gaat verder in op het momentum opgebouwd door twee openbare bijeenkomsten die specifiek rond het thema van risicobeperkende verbruikersruimtes werden georganiseerd. De eerste, die doorging in Charleroi op 24 oktober 2013, is ingegaan op de bestaande materie in dit domein, ze heeft de nood onderstreept om door te gaan met reflecteren over de mogelijkheid om de vijf grote steden van België ermee uit te rusten (Brussel, Charleroi, Luik, Gent en Antwerpen). Ze heeft ook een debat ingeleid over de wetgevende component in verband met het proces van operationalisering van het nieuwe systeem voor het beheer van drugsgebruik op het grondgebied. De stad Luik heeft, door de organisatie van een tweede bijeenkomst, geïntroduceerd door burgemeester Willy Demeyer, dit aspect verder ontwikkeld op 5 februari 2014.

De Lokale Drugscoördinatie Brussel (LDCB) zal 28 april aanstaande, in het stadhuis van Brussel, die gestarte reflectie verder zetten door het kijken naar het nut van risicobeperkende verbruikersruimtes in termen van veiligheid en volksgezondheid. Dit symposium wordt georganiseerd door LDCB (een netwerk van het Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden), met ondersteuning van FEDITO Brussel, Liaison Antiprohibistionniste, het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de stad Brussel.

 

20150428-rencontreSCMR

Twitter Facebook LinkedIn Pinterest Email