Druggebruikers decriminaliseren in België: een eenvoudige, broodnodige en goedkope maatregel

Mensen die drugs gebruiken decriminaliseren in België - feda bxl vzw - 2022-08Zoals in de meeste landen wereldwijd bepaalt de Belgische wet een hele reeks middelen, die als ‘drugs’ worden bestempeld, waarvan het gebruik verboden is en vervolgd wordt. Hoewel het drugsverbod oorspronkelijk de volksgezondheid moest bevorderen, wordt deze maatregel vandaag in vraag gesteld door een groeiend aantal gezondheidswerkers, maatschappelijke werkers en zelfs magistraten en politiemensen. Ten eerste zou deze wet haar doelstellingen niet bereiken, maar bovendien wordt haar verweten dat ze een hele rist negatieve gevolgen heeft. De alternatieven voor het drugsverbod zijn weinig bekend en worden vaak door mekaar gehaald. Deze brochure geeft een overzicht van de eenvoudigste alternatieve maatregel, zijnde de decriminalisering van druggebruik: waarom, hoe, en met welke doelstellingen?

Rapport downloaden

In het Frans

In het Nederlands

Twitter Facebook LinkedIn Pinterest Email