Liaison Antiprohibitionniste

logo_liaisonantiprohibitionniste

Voorstelling

De Liaison Antiprohibitionniste is een vereniging van personen die ovetuigd zijn van de inefficiëntie van het verbieden van bepaalde drugs. Vooral om haar capaciteit om handel, criminaliteit en risico’s verbonden aan druggebruik te verminderen. Ze promoot mogelijke alternatieven op het strafverbod op drugs en stelt een kritisch debat voor.

De Liaison Antiprohibitionniste werd gesticht in 1989 en heeft zich in België in de avant-garde gepositioneerd in het discours voor een coherente behandeling van druggebruik.

Activiteiten en diensten van de vereniging zijn vooral (zie www.laliaison.org) :

  • Vorming: organiseren van studiedagen, conferenties, …
  • Informatie: websites, artikels publiceren, boeken over het onderwerp drugs, documentatiecentrum
  • Risicobeperking gelieerd aan druggebruik, waaronder ook de legale risico’s: informatie over de drugwetgeving en over de risico’s bij een inbreuk op de drugwetgeving
  • Bevorderen van een open debat over drugs en argumenten voor het neerhalen van het drugverbod: organiseren van openbare evenementen, …

Uren: open van maandag tot vrijdag van 9u tot 17u. Consultatie op afspraak.

Gegevens

La Liaison Antiprohibitionniste asbl
Rue Van Artevelde, 130
1000 Brussel
GSM : 0478 99 18 97
E-mail : info(@)laliaison.org
Website : http://www.laliaison.org

Top