Eurotox

logo_eurotox Voorstelling

Historisch, werd de vzw Eurotox, gesticht in 1990, opgericht vanuit een samenwerking tussen drie verenigingen actief in de Franstalige Gemeenschap en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in verschillende domeinen gelinkt aan druggebruik (Infor-Drogue, Modus Vivendi, Prospective Jeunesse). Ze werd geboren vanuit de wil van deze verenigingen en vanuit een nood om een diepgaande kennis te kunnen aanbieden over het “drug”fenomeen, alsook indicatoren en instrumenten om in de praktijk te kunnen werken.

Sinds 2013, heeft de Algemene Vergaderig van de vzw Eurotox zich uitgebreid om gebruik te kunnen maken van de gevarieerde expertise van personen wiens werk van ver of van dichtbij te maken heeft met druggebruik en verslavingen, met als doel de reflectie te verrijken, contacten met actoren in het veld en bij andere waarnemers te verbeteren en om beter te kunnen antwoorden op de noden van de sector. De Algemene Vergadering bestaat nu dus uit een twintigtal leden, uit verschillende domeinen gelinkt aan druggebruik (mentale gezondheid, medische centra, Lokaal Centrum voor Gezondheidsbevordering, waarnemers, Réseau Alto van de Société Scientifique de Médicine Générale, Centrum PMS, Strategische Veiligheids- en Preventieplannen, politie, enz.).

De vzw Eurotox heeft als sociaal doel het verbeteren van de kennis over legaal en illegaal druggebruik. In dit kader kan de organisatie studie- en onderzoeksprojecten uitvoeren in het veld van verslavingen, met daarbij ook het gebruik en de eventuele verspreiding van het werk. De organisatie kan elke bewerking uitvoeren die die direct of indirect betrekking heeft tot haar doel. Het kan ook de coördonatie en de synergie bevorderen tussen verenigingen die een gelijkaardig doel hebben en/of die hetzelfde sociale doel willen bereiken.

De vzw Eurotox begint en beheert onderzoeksprojecten, studiedagen, en vervult sinds 2000 de functie van Socio-epidemiologisch Waarnemingscentrum voor Alcohol en Drugs in de Wallonië en Brussel en de missie van het Sub-Focal point van het REITOX netwerk (Europese Netwerk van Informatie over drugs en verslavingen) in de Waals-Brusselse Federatie, voor het European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction.

Gegevens

Eurotox vzw
Rue Jourdan 151
1060 Brussel
Tel.: 02 539 48 29
E-mail: info(@)eurotox.org
Website: http://www.eurotox.org/

 

Top