CATS – Le Solbosch

logo_cats_lesolbosch

Voorstelling

C.A.T.S. – Le Solbosch (Centre d’Accueil et de Traitement du Solbosch) is een residentieel centrum dat meerderjarige personen opvangt waarvoor het gebruik van alcohol, drugs of medicijnen een groot probleem is geworden. Wij stellen voor om te experimenteren met onthouding om dan in te zetten op een individueel therapeutisch werk (psychologisch, sociaal, lichamelijk) en groepswerk. Werken op familiaal vlak wordt ook beoogd. De medische opvolging wordt verzekerd door een huisarts en een psychiater. De bewoners, gemiddeld twintig personen, overnachten in een therapeutische gemeenschap en nemen deel aan het organiseren van het dagelijkse leven (koken, wassen, tuinieren, onderhoud van het gebouw, enz.). Ze hebben ook momenten voor ontspanning, sport en creativiteit (schilderen, theater, enz.).

Er wordt een contract getekend van vijf maanden, dat verlegd kan worden door een of meerdere contracten van drie maanden. Na de eerste zes weken krijgen de inwoners een avond in de week en een weekend om het centrum te verlaten zonder begeleiding. Met de hulp van het team wordt de nadruk op reïntegratie gelegd.

Het hervatten van een beroepsactiviteit is mogelijk de laatste twee maanden van het verblijf. Er zijn ook vier bewoners in ons overgangshuis, een verblijfplaats voor zij die in de gemeenschap hebben verbleven. Het doel is om geconfronteerd te  worden met de moeilijkheden van een grotere autonomie te hebben en ondertussen het therapeutisch werk onderhouden, alsook de sociale reïntegratie. Na het vertrek uit de instelling, kan er gekeken worden naar een opvolging.

Om in het CATS te kunnen verblijven, moet het initiatief van de persoon zelf komen. Een informatiesessie open voor iedereen (omgeving, familie, professionals, etc.) legt uit hoe het centrum functioneert, alsook andere mogelijke aanpakken door het netwerk. Dan volgen er twee gesprekken die als toelatingsprocedure beschouwd worden. Bij het tweede gesprek hoort ook een bezoek aan het huis. Na de opname kan de kandidaat opgevangen worden in de gemeenschap.

Gegevens

C.A.T.S.,  Opvang- en Behandelingscentrum van Solbosch vzw
Alsembergsesteenweg 206,
1190, Brussel
Tel. : 02/649 79 01
Fax. : 02/639 08 22
E-mail : info(@)lesolbosch.be
Website : www.lesolbosch.be

Top