Modus Vivendi

logo_modusvivendi

Voorstelling

Modus Vivendi werkt aan acties die risico’s en schade (verslaving, letsels, AIDS, hepatitis, …) verbonden aan legaal en illegaal druggebruik voorkomen, door middel van informatie en het responsabiliseren van gebruikers. Met dit als doel zet de organisatie, alleen of in partnerschap, een serie van acties op poten om te informeren, te vormen of aan preventie te doen.Deze acties zijn gericht op gebruikers, op professionals die te maken krijgen met deze situaties en ook op alle personen geïnteresseerd door de problematiek.

De organisatie creëert en verspreidt verschillende brochures over producten (cannabis, alcohol, ecstacy, het ABC van hepatitis, …), hun effecten en de veiligheidsregels die gerespecteerd moeten worden in geval van gebruik. Modus Vivendi coördoneert het project “Stérifix”. Dit project heeft als doel een kit in apotheken te verspreiden met injectiemateriaal en veiligheidsvoorschriften. Ze organiseert “sneeuwbal” operaties, met als doel het verspreiden van veiligheidsvoorschriften door gebruikers op plaatsen waar gebruikt zou kunnen worden (feestmilieu, gevangenissen).

Modus Fiesta, in de Van Arteveldestraat 130 (Modus Fiesta) is een ontmoetingsplaats, met informatie en reöriëntatie specifieker gericht op gebruikers van synthetische drugs (XTC, amfetamines). Gedurende de permanentie kunnen gerbuikers er in alle vertrouwelijkheid informatie vinden over producten, een lijst aan handige adressen en een luisterend oor.

Gegevens

Modus Vivendi vzw
Rue Jourdan, 151
1060 Brussel
Tel. : 02 644 22 00
Fax : 02 544 21 81
E-mail: modus(@)modusvivendi-be.org
Websites :

 

Top