Medisch Centrum Enaden

Logo Centre Médical Enaden

Voorstelling

Het medisch centrum ENADEN is gespecialiseerd in de behandeling, de opvolging en de reïntegratie van personen met een verslaving aan drugs, alcohol of medicijnen. De instelling bestaat uit twee ambulante eenheden die consultaties aanbieden voor gebruikers en/of hun naasten (familie, partner, …), een dagcentrum, een crisiscentrum en een centrum voor korte verblijven. De consultaties vinden plaats op afspraak, maar er is altijd noodopvang : fysieke problemen, psychiatrische problemen, … De begeleiding wordt aangepast aan het profiel van de gebruiker (sociaal, sociaal en medisch, psychologisch en medisch, sociaal en psychologisch of alledrie de disciplines samen).

Een belangrijk deel van de personen die opgevolgd worden, identificeren zich als « verslaafde », en hebben naast hun probleem van gebruik, ook psychiatrische problemen. ENADEN is gespecialiseerd in het opvolgen van dit soort patiënten met een dubbele diagnose (verslaving en psychiatrische problemen : psychotisch, angstig of depressief) die lijdt aan een grote sociale desintegratie. Het begeleiden en reïntegreren van een persoon wordt dus soms ook op lange termijn uitgevoerd.

Een specifiek project is de mobiliteit : het opvolgen van patiënten wordt ook gedaan daar waar ze zich bevinden : gevangenisen, ziekenhuizen, andere eenheden van ENADEN (Crisisopvang, Opvang van korte duur , Dagcentrum, …)

Ambulante afdeling

Gentsesteenweg 1022/1082 Brussel/ Tel. : 02/465 64 96 (telefonische permanentie 24u/24)

De Ambulante afdeling huist alle personen die moeilijkheden hebben met drugs, alcohol en medicijnen en vangt ook hun naasten op.

Ze richt zich ook op professionals inzake gezondheid, onderwijs en justitie of sociale diensten die geconfronteerd worden met vragen en moeilijkheden gelieerd aan druggebruik.

Een medische consultatie doet de ambulante ontwenning en subsitutiebehandelingen. Het behandelt ook de gezondheidsvragen die kunnen opkomen tijdens een medische opvolging (HIV, Hepatitis, …).

Het team biedt ondersteuning en begeleiding aan voor de sociale zaken (mutualiteit, OCMW, werkloosheid, zoeken naar werk, …). Bij persoonlijke moeilijkheden, stelt het voor mee te zoeken naar oplossingen, om psychotherapie te ondernemen.

De consultatie is open voor familie en naasten van de druggebruikers die wensen geholpen te worden.

De afdeling stelt een opvolging en een ondersteuning voor in het kader van gerechtelijke dwangmaatregelen, die gaan over alternatieven voor preventieve opsluiting, strafbemiddeling, voorwaardelijke vrijlating en ordonnanties van de jeugdrechter. Het team grijpt ook in, op aanvraag, in gevangenissen (Vorst en Sint-Gillis) en ziekenhuizen.

Het team antwoordt ook op vragen naar informatie over alle drugs, alcohol en medicijnen, alsook aan vragen naar informatie over gespecialiseerde of niet-gespecialiseerde diensten.

Het team verplaats zich naar scholen, gezondheidscentra, instellingen, voor afspraken, supervisies en vormingen.

Crisisopvangcentrum

Rue Saint-Bernard 114/1060 Brussel/ Tel.: 02/534 58 73 (telefonische permanentie 24u/24)

Het Crisisopvangcentrum biedt een tijdelijke opvang aan, een mogelijkheid om te overnachten gedurende vijftien dagen. Dit kan onderhandeld woren en eventueel vernieuwd worden.

Centrum voor Korte Verblijven

Gentsesteenweg 1020-1022/ 1080 Brussel/ Tel.: 02/465 63 90 (telefonische permanentie 24u/24)

Het Centrum voor Korte Verblijven biedt een opvang aan van maximum drie maanden voor afgekickte personen (drugs, medicijnen, alcohol), of zij die een gestabiliseerde substitutiebehandeling krijgen. De medische behandeling mag de deelnamen aan groepen en activiteiten niet ondermijnen.

Het richt zich op personen voor wie opvang en onderdak nodig is om de balans op te nemen, een stap terug te nemen, nieuwe vragen te stellen en ijkpunten te vinden.

Het verblijf is op basis van een gemeenschapsleven. Een psycho-medisch en sociaal team verzekert de omkadering van het gemeenschappelijke leven, groepen en activiteiten, alsook de persoonlijke opvolging. Iedere bewoner neemt verantwoordelijkheden op in de gemeenschap, zowel voor huishoudelijke taken, als voor het leven in groep.

Dagcentrum

Avenue Van Volxem, 168/1190 Brussel/Tel.: 02/644 55 72

Het dagcentrum is elke dag open van 9u tot 17u, met uitzondering van weekends en feestdagen.

Sommigen kunnen op lange termijn blijven. Ze komen, afhankelijk van wat nodig is, voltijds op halftijds, terwijl ze een integratie blijven onderhouden op de plaatsen van hun gewoonlijke leven.

Het team wil onderdak bieden aan mensen die hun dagen niet meer alleen kunnen organiseren. Ze stellen hun een begeleiding voor en de mogelijkheid om deel te nemen aan het gemeenschapsleven, aan sportieve en culturele activiteiten en aan gezamelijke ateliers.

Deze rustgevende en gezelligheidsfuncties van de instelling, gelinkt aan de vraag over de betekenis van het verblijf, bevorderen voor deze personen de uitbreiding en de zoektocht naar nieuwe persoonlijke oplossingen voor hun terugkeer naar het dagelijkse leven.

Het Dagcentrum is bedoeld voor personen voor wie een ambulante opvolging onvoldoende is en die geen residentiële of ziekenhuisaanpak vragen.

Gegevens (hoofdzetel)

Medisch Centrum Enaden vzw
Rue Saint-Bernard, 114
1060 Brussel
Tel.: 02/534 63 94 (telefonische permanentie 24u/24u)
Fax: 02/534 53 94
E-mail: centre.medical.enaden(@)enaden.be
Website : http://www.enaden.be/

Top Ga naar de inhoud